Usikrede lån er et problem?

Home / Uncategorized / Usikrede lån er et problem?

Diskusjoner omkring forbrukslån, det vil si lån uten sikkerhet, virker å ingen ende ta og det skrives flittig fra begge leire om dette temaet. Mye har blitt sagt og skrevet og motstanderne har vært tildels mange og skarpe i sine betraktninger av lånet i seg selv i tillegg til kundenes økonomiske evner.

Alt dette er langt i fra berettighet, men samtidig skal det også sies at slike lån slett ikke er noen udelt positiv sak. Som ved alle andre ting finnes det både positive og negative elementer ved forbrukslån, og til syvende og siste bunner det vel i hvordan hver enkelt kunde opptrer etter å ha søkt om et lån som dette.

Når det kommer til mislighold så er dette naturligvis et problem som er alvorlig nok, men det er ikke et gjennomgående problem for de som tar opp forbrukslån. Antallet mislighold har sunket betydelig i forhold til antall lån de siste 7-8 årene og det tyder på at bevissheten omkring viktigheten av å betale i tide har blitt bedre, samt at det er vanskeligere å få lån hos bankene idag.

Hvis du vil fordype deg i problemstillingen anbefaler vi at du følger lenken og leser artikkelen som står i Lesernes Glåmdalen.