Om presise lånebetegnelser

Home / Uncategorized / Om presise lånebetegnelser

Navnet på et lån sier mye om hvilken type lån det er snakk om. Et boliglån, et billån, et huslån, et båtlån og så videre sier jo rimelig klart hva lånet skal brukes til. Det samme gjelder forbrukslån, lån uten sikkerhet etc. I denne svenske artikkelen retter forfattere lupen mot det samme fenomenet i Sverige, men her rettes det litt ‘kritikk’ mot at lånebetegnelsene er litt mer upresise.

Spesielt trekkes betegnelsene privatlån og blancolån frem som spesielt uklare, og vi kan jo ikke annet enn å si oss enige om akkurat det. Dette er to betegnelser som gjelder for forbrukslån, og spesielt privatlån er litt uklar. Alle lån er jo i utgangspunktet å regne for private så dette holder rett og slett ikke mål, etter vår mening.

Blancolån kan også synes uklart men vi mener allikevel at dette begrepet har noe for seg og dette skal vi forsøke å redegjøre for her. Artikkelforfatteren kunne tenke seg en tittel som ‘konsumtionslån’, noe vi naturligvis kan forstå, men dette er ikke spesielt utstrakt i vår naboland.

Men altså: blancolån – la oss se litt nærmere på denne betegnelsen.

Det finnes et begrep i politikken som heter blancofullmakt og for de som kjenner til dette ordet så vil kanskje et lys begynne å tennes så smått. En slik fullmakt betyr at man gir en person, organisasjon etc fullmakt til å gjøre det som trenges, eller det de vil. Får man en blancofullmakt har man derfor hendene frie til å gjøre som man vil, nokså enkelt forklart.

Hvis vi drar dette inn i finansverdenen og da spesielt innenfor lån vil vi raskt kunne ane konturene av en slags brukbar definisjon. Et forbrukslån er et lån som kort og greit kan brukes til forbruk – altså til hva man vil. Et blancolån vil derfor kunne bety akkurat det samme og er derfor ikke et så dumt begrep.

Kanskje vil vi etterhvert få se blancolån i Norge også? Det er vel heller tvilsomt men vi er litt enige og litt uenige med forfatteren med tanke på at ordet blancolån er upresist.