Økonomisk utfordrende tider i vente

Home / Uncategorized / Økonomisk utfordrende tider i vente

Som overskriften mer enn antyder så er vi på tur ned i en dyp og lang bølgedal i norsk økonomi, og når vi er på tur opp igjen er det ingen som vet. Det eneste vi vet er at oljeprisen er en av de viktigste drivkraftene i vårt lands økonomi, og så lenge den befinner seg langt nede på 30-tallet er det nok ingen lysning i sikte. Det gjelder derfor for den vanlige nordmannen i gata å se på egen økonomi og vurdere om det er nødvendig å gjøre noen grep for å sikre fremtiden.

Økonomiske bobler har gjerne den egenskapen at de går utover vanlige folk, og det betyr kort og godt at arbeid, hus og hjem står fare, og det er derfor om å gjøre at man sikrer seg så langt det lar seg gjøre mot den skumle utviklingen man er inni.

For eksempel kan et blikk på den totale gjeldssituasjonen være nødvendig og hvis man har behov for det kan en refinansiering være nyttig. Baker man all gjeld inn i boliglånet og strekker låne ut til den maksimale nedbetalingstiden kan man skaffe seg et handlingsrom som kan være gull verd.

Utenom dette kan man se om man kan spe på inntekten sin på andre måter enn gjennom den vanlige jobben man har. Har man et husvære man kan leie ut, eller en leilighet som kan skaffe ekstra inntekter? Dette er skattefrie penger som kan settes til side som en buffer, og en slik buffer vil kunne bli avgjørende hvis situasjonen ender opp med at man mister jobben som følge av den økonomiske utviklingen.

Kort og godt gjelder det å gjøre seg klar for det verste tenkelige utfallet, og sentralt i disse forberedelsene er det å ha penger på bok som man kan tære på hvis situasjonen skulle tilsi akkurat det.