Kan bli 0-rente

Home / Uncategorized / Kan bli 0-rente

Bankene i Norge begynner å se for seg et scenario som de aldri før har tenkt på, og dette er ord som kommer fra Thor-Christian Haugland som er konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1 SR-Bank.

Han sier at det rundt oss kryr av land som har for styringsrenter som ligger nede på 0-tallet eller som til og med har minusrenter, og at dette nå er noe som kan bli en realitet i Norge også. Styringrentene forteller om renten som landets banker får når de setter inn penger i Norges Bank.

At nullrente skulle kunne bli en realitet her til lands har bankene ikke tenkt noe på før, inntil nå.

På førstekommende torsdag, den 19. mars, er det nytt rentemøte i sentralbanken og da skal det tas beslutning om en ny rente samt at vi får presentert en pengepolitisk rapport fra Norges Bank.

Mange banker skal nå ha begynt en vurdering av systemene sine i tilfelle om et scenario med 0-rente skulle bli en realitet i Norge, og blant disse bankene finner vi Handelsbanken og Sparebank 1 SR-Bank.

Situasjonen er naturligvis helt ny så det er derfor helt naturlig at bankene sjekker sine systemer, forholdene i markedet og de avtalene de har. Dette er ord som kommer fra Lars N. Sæthre i Handelsbanken. I eurosonen, som er den viktigste handelspartneren for Norge, har man nullrente og til og med enkelte eksempler med negativ rente. Styringsrenten i Sverige er for eksempel på minus 0,1% mens den i Danmark er på minus 0,75%.

Bankene sier at de er nødt til å være forberedt på en null-rentesituasjon i også i Norge, og man trekker frem at det er slik det har gått i Danmark og Sverige. Bankene forventer dog ikke at en slik situasjon, men at man allikevel aldri kan være helt sikker. Banker flest tror ikke at dette vil bli tilfellet, men det er uansett at man tar grep på denne måten for å være forberedt på en situasjon som dette.