Ingen hjelp å få?

Home / Uncategorized / Ingen hjelp å få?

Debatten om gjeldskrisen hva angår ubetalt inkassogjeld fikk i går ny næring da det kom frem at kommunene svikter de som trenger økonomisk hjelp, og det til tross for at dette er regulert gjennom det norske lovverket.

Nordmenn som har behov for personlig økonomisk rådgivning har rett til å få dette gjennom kommunen, men det viser seg at kommunene i stor grad svikter sine innbyggere på dette punktet. Det som her kommer frem er at ventetiden på en slik rådgivningstime er uforholdsmessig lang samt at det er mer eller mindre ingen kommuner som opplyser om dette tilbudet.

I følge lovverket skal man få respons på en slik forespørsel i løpet av 14 dager og minimum én måned, men dette er det de aller færreste som klarer å overholde. I tillegg var det mange kommuner som unnlot å svare på spørreundersøkelsen. 10% av kommunene oppga én måneds ventetid mens mange kommuner hadde en ventetid på 3 til 8 måneder.

I tillegg er det dørgende stille fra regjeringen angående gjeldsregisteret som både kredittsjekkbyråer, banker og forbrukerinstanser ønsker å få på plass, men som Datatilsynet er motstandere av.

Det siste vi hørte om denne saken var fra minister Solveig Horne, og det var hun uklar om hva som var ønsket fra regjeringshold. Det er mulig at de tillegger høringsuttalelsene fra Datatilsynet stor betydning og at de utarbeider et helt nytt register. Slik det forelå i sin forelagte form var Datatilsynet kritiske og mente at det bare ville gagne noen få. Årsaken til dette var et de mente at de aller fleste faktisk klarer å håndtere sin gjeld av denne typen og at det er et personvernbrudd å føre dem opp i et register som dette.

Registreret er ment å inneholde opplysninger om absolutt alle som har forbruksgjeld, slik at man skal unngå at folk setter seg i unødvendig stor skyld på denne typen lån. Inntil videre avventer vi å kommentere utfallet av dette til det skjer nye bevegelser i denne saken.