Ikke flere betalingsproblemer tross raskere behandling

Home / Uncategorized / Ikke flere betalingsproblemer tross raskere behandling

Debatten omkring forbrukslån og kredittkort er til stadighet oppe i mediene, og for en tid siden var man bekymret over at den raske lånebehandlingen ville føre til at flere kunder fikk betalingsproblemer, men frykten viste seg å være ubegrunnet.

Raskere lånebehandling førte til at mange for en tid tilbake antok at vi ville få flere tilfeller med betalingsproblemer når det gjelder forbruksgjeld, men antakelsene har vist seg å ikke slå til. Det er innføringen av Bank-ID som signeringsmulighet som i all hovedsak har ført til at behandlingstiden har gått kraftig ned, men også kredittsjekkene er nå i langt større grad automatisert enn tidligere. At man kan signere med Bank-ID innebærer faktisk at kan ha et lån man har søkt om på kontoen samme dag som søknaden ble sendt inn – hvis alt fungerer optimalt.

Frykten var da at mange flere skulle pådra seg gjeld de ikke var i stand til å betale, men kredittsjekkene har sannsynligvis blitt mye bedre de senere årene. For selv om forbruksgjelden har samlet sett har gått opp, har prosentandelen av misligholdte lån som dette sunket betydelig, fra 6,5% til 4,5%.

I praksis innebærer dette at nordmenn har blitt flinkere betalere samt at de som ikke er skikket til å motta slike lån oftere blir stoppet i døra på banken, for å bruke et slik uttrykk. En bedre økonomi og forståelse av hvordan penger skal hånderes har nok også sitt og si, og dette er naturligvis positivt.

Vær også oppmerksom på at den samlede kredittgjelden, som befinner seg i nærheten av 70 milliarder kroner faktisk ikke er så stor som man skal ha det til. Gjennomsnittlig gir dette en gjeld som de aller fleste husholdninger helt uproblematisk skal kunne håndtere. En større fokus på økonomisk opplæring hadde kanskje vært å foretrekker fremfor å male fanden på bedehusveggen når det gjelder slike lån.

Lånene har kommet for å bli, og det er helt nødvendig å ha et slikt tilbud på markedet som gir folk muligheten til å låne penger uten sikkerhet.