For slepphendt utlånspraksis

Home / Uncategorized / For slepphendt utlånspraksis

Det debatteres heftig i både medier, nettsteder og andre steder om bankenes utlånspraksis, og det store spørsmålet er: burde bankene stramme inn praksisen og gjøre det vanskeligere å få lån, eller burde man fortsette å være forholdsvis liberale på dette feltet?

Det sies at bankene tøyer seg langt for å skaffe seg nye kunder og at man derfor lemper litt på kravene som normalt ville blitt stilt. Er dette en grei praksis eller burde man prøve å få ned temperaturen i lånemarkedet?

Hva kan konsekvensene av de forskjellige valgene bli? Ved å være mer slepphendte med lånene kan man kanskje tenke seg at man i en eventuell finansiell krise hvor boliglånsrentene stiger vil kunne få en langt større andel gjeldsofre i Norge i dag. På den annen side vil en innstramming kunne sørge for at langt færre kommer seg inn på boligmarkedet.

Dette er en vanskelig balansegang og det forteller mye om den vanskelige jobben som bankene har, og i dette debattinnlegget kan du lese mer om dette – og kanskje si litt hva du selv synes om denne problemstillingen.