En skikkelig innføring i cfd handel

Home / Uncategorized / En skikkelig innføring i cfd handel

Vi har vært inne på dette temaet i flere artikler tidligere, men i denne artikkelen skal vi gi deg skikkelig, ryddig og god informasjon om dette temaet, og det vi skal ta for oss er fem ulike fordeler som man kan dra nytte av når det kommer til denne formen for finansiell aktivitet.

CFD-nett-trading
Det er mange fordeler med å drive med CFD handel, og her får du fem av dem!

Online trading på dette viset brer om seg i stadig større grad, og det er ingen tvil om at nordmenn for alvor begynner å få opp øynene sine – og det er jo naturligvis bra! Det er ingen enkel sak å trade på denne måten og det krever mye øvelse, oppmerksomhet og av og til litt flaks. Er det én ting som er sikker så er det at de forskjellige økonomiske markedene er i bevegelse hele tiden og utfordringen er jo at de påvirker hverandre i alle mulige retninger. Dette gjør det vanskelig å forutse hva som vil skje allerede om noen timer, og det krever at man har is i magen og forstår hva man driver på med.

Det er mulig å handle CFD’er på mange markeder, og da snakker vi både om aksjehandel, råvarehandel, valuta, indekser og mye annet. Hele verden ligger for dine føtter, og det er derfor bare å lese videre hvis dette virker spennende!

Rimelig å drive med slik handel

En av de aller største fordelene med cfd handel på nett er at du kan handle på absolutt alle markeder i hele verden, og med ‘normal’ eller tradisjonell handel vil dette fort kunne ende opp med å koste mer enn det vil smake. Ofte vil man presenteres som krav om en minimum størrelse på ordren samt at det svært ofte er en minimumskurtasje involver – uansett hvor liten handelen din skulle være.

CFDer er geniale på den måten at det svært ofte ikke stilles krav til ordrestørrelser og kurtasjer, og da sitter du igjen med å kun måtte betale det man kaller for spread – noe som kan betegnes i forskjellen mellom det som er kjøpskursen og det som er salgskursen. Kort fortalt: det er til de grader mer effektivt når det kommer til kostnader og som trader er dette noe du kan dra nytte av – i hvert fall hvis du er i startgropen i din finansielle karriere. Når du handler på børser i utlandet så vil du i tillegg unngå de særutgiftene som de respektive landene måtte ha.

Du kan tjene på fallende verdier!

Ja, du leser faktisk riktig og det er dette som er så utrolige fascinerende med cfd handel! Hvis du har innhentet informasjon som tilsier deg at en valuta skal falle i verdi overfor en annen, at en aksje sannsynligvis vil falle som en stein eller at råvareprisene på olje vil synke, så har du faktisk med CFD’er muligheten til å ‘shorte’ Shoring innebærer kort og godt at du kan gjøre deg penger på at prisene synker, og at du i motsatt fall vil tape penger hvis prisene skulle stige. Å shorte er det motsatte som å gå ‘long’. Hvis markedet skulle falle og du sitter på mange long-posisjoner kan du beskytte din portefølje ved å innta shortposisjoner – på denne måten ‘nuller’ du ut verdien på porteføljen.

Still kun en del av kapitalen for en fullverdi handel!

Handel med cfd
Det skjer mye i markedene til enhver tid, og det kan du dra nytte av!

Også dette er et viktig punkt med cfd handelen og en av de virkelig store fordelene. De meglerne som tilbyr handel med cfd tillater deg som regel å handle på margin. Dette kan høres komplisert ut, men det er det i virkeligheten ikke. Enkelt forklart innebærer dette at du ikke trenger å bruke hele egenkapitalen din på en handel, men faktisk slipper unna med en brøkdel av den totale verdien på handelen – og det er dette som har fått navnet ‘margin’.

Fortsatt forvirret? Vi skal forklare: I tradisjonell trading, og la oss da tenke oss at du skal kjøpe aksjer for 200.00 kroner, så må du betale 200.000 kroner – skjønner? Men når det gjelder cfd handel så vil som regel kravet om margin ligge på 1% når det gjelder valutahandel og 10% når det dreier seg om aksjehandel. Det vil da si at om du skal handle aksjer i cfd’er til en verdi av 200.000 kroner så vil du kun måtte stille med 20.000 kroner – men du får avkastning som om du hadde handlet for 200.000 kroner!

Du er derfor eksponert i en handel verdt 200.000 kroner men må kun legge 20.000 kroner på bordet.

Les mer på Wikipedia om CFD handel.

Stor fordel med fleksibilitet

Å ha muligheten til å være fleksibel er en stor fordel i absolutt alle sammenhenger, og når det gjelder cfd handel gjelder akkurat det samme. Marginhandelen, som også kalles for giring, og muligheten til å prioritere på synkende markeder vil så definitivt gjøre deg til en langt mer fleksibel investor og trader. Bare tenkt deg til scenarioet at du har 100.000 kroner på din tradingkonto og ønsker å kjøpe aksjer i et eller annet selskap for 50.000 kroner. I en fysisk og tradisjonell aksjehandel ville dette kostet deg nettopp 50.000 kroner mens du gjennom en cfd handel kun måtte ha lagt 5.000 kroner på bordet! Forskjellen mellom 50% og 10% av den totale beholdningen din gir deg langt større handlefrihet og muligheten til å innta flere posisjoner!

Plenty med valgmuligheter

Cfd handel spennende
Dette er en virkelig spennende form for finansiell aktivitet – prøv selv!

Å ha valgmuligheter er naturligvis også en fordel og det er akkurat dét cfd handelen kan gi deg. Når du trader med cfd’er så kjøper du altså ikke aksjen eller valutaen rent fysisk som man gjør i tradisjonell handel, men den aktuelle aksjen vil altså ha en rolle som et underliggende instrument. Du vi derfor på et enkelt og lettvint vis ha tilgang til langt flere markeder og får derfor utvidede valgmuligheter. At aksjen er et underliggende instrument innebærer at du ikke eier det, men at aksjens kursutvikling danner grunnlaget for suksess eller tap. Du skal bare spekulere i bevegelsen til det aktuelle instrumentet og eier det derfor ikke.

I tillegg så var det sånn tidligere at hvis man skulle drive med råvarehandel, som for eksempel olje, så krevde det at man hadde tradingkontoer som var beregnet for dette, og igjen så må vi da trekke frem de forskjellige avgiftene som følger med denne formen for handel.

Øvrige markeder som normalt sett ville vært vanskelig å få tilgang til kan du nå på enkelt vis operere i, og vi kan trekke frem råvarer som gull og kaffe samt en rekke andre spennende varer. Hele den finansielle verden ligger åpen for deg om du bestemmer deg for denne handelen, og hvis du kikker inn om denne siden så får du mer info om alt dette.